HỖ TRỢ

Ms Đan

Yahoo! Messenger
Call: 0902 600 189

       0982 613 667

------------------------------------------

Phone: (083) 7273 412

Fax:     (083) 7273 412

 

QUẢNG CÁO

 

dichvuketoansg.vn

 

dich vụ kế toán Đại Cát Minh

 

Dịch vụ kế toán rẻ

Dịch vụ quyết toán thuế

Hoàn chỉnh sổ sách và Quyết toán thuế năm là công việc không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp. DCM thực hiện, theo dõi, và hoàn tất cho quý doanh nghiệp các thủ tục về thuế và thiết lập các sổ sách kế toán một cách đầy đủ, chặt chẽ, chính xác và kịp thời.

 

Dịch vụ hoàn chỉnh sổ sách kế toán - báo cáo tài chính và quyết toán thuế


Hệ thống sổ sách kế toán là phần thể hiện chi tiết các nghiệp vụ kế toán, phản ánh thực tế tình hình họat động kinh doanh của doanh nghiệp. Quyết toán thuế năm là phần quyết định số thuế phải nộp cho cơ quan thuế, báo cáo kết quả kinh doanh lãi – lỗ trong một năm của doanh nghiệp.

Công việc hoàn chỉnh sổ sách kế toán


Hạch toán và hoàn chỉnh sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán, bao gồm các loại sổ sách kế toán sau:  
-  Sổ nhật ký chung, số cái chi tiết các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết nợ phải thu – phải trả...
-  Bảng khấu hao tài sản cố định, phiếu thu – chi, bảng nhập – xuất tồn hàng hóa, vật tư, sản phẩm..
-  Lập bảng lương hàng tháng và soạn hợp đồng lao động cho nhân viên theo bảng lương.

Công việc quyết toán thuế năm:


DCM sẽ lập biểu mẩu báo cáo tài chính và quyết toán thuế theo phần mềm kê khai thuế HTKK của cục thuế.
-  Bảng cân đối kế toán.
-  Bảng cân đối số phát sinh.
-  Thuyết minh báo cáo tài chính.
-  Bảng lưu chuyển tiền tệ (theo PP trực tiếp – gián tiếp).
-  Quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN).
-  Kết quả họat động sản xuất kinh doanh (phụ lục 03-1A).
-  Bảng tổng hợp quan hệ ngân sách nhà nước.

 Cam kết trong quá trình thực hiện Dịch vụ:

-          Đảm bảo tính chính xác về Nội dung công việc;

-          Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

-          Hướng dẫn các thủ tục khác có liên quan;

 -          Tư vẫn miễn phí các vấn đề liên quan;

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI ĐẠI CÁT MINH
9/244 Đường số 4, KP6, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP HCM
Điện thoại: (083) 7273 412 – Fax: (083) 7273 412