Bảng giá dịch vụ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
 

1. THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THAY ĐỔI GPKD.

Gồm: 

- Giấy phép kinh doanh

- Dấu tròn doanh nghiệp

(chưa bao gồm hồ sơ thuế ban đầu 500.000đ và đăng bố cáo thành lập)

1.500.000 vnđ

 

2. DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI
   - KÊ KHAI BÁO CÁO THUẾ GTGT VÀ SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Loại hình doanh nghiệp

Số lượng hóa đơn/tháng

Phí dịch vụ ( vnđ/tháng)

THƯƠNG MẠI

DỊCH VỤ

TƯ VẤN

Từ 01 đến 50 hóa đơn

500.000 - 1.500.000

Từ 51 đến 100 hóa đơn

2.000.000 – 3.000.000

Từ 101 hóa đơn trở lên

3.500.000 – 5.000.000

SẢN XUẤT – GIA CÔNG

Từ 01 đến 50 hóa đơn

1.000.000 – 2.500.000

Từ 51 đến 100 hóa đơn

2.500.000 – 3.500.000

Từ 101 hóa đơn trở lên

3.500.000 – 5.000.000

XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT

Theo đặc thù và tính chất của các công trình

1.000.000 – 10.000.000

 Phí dịch vụ kế toán trọn gói có thể được điều chỉnh dựa theo đặc thù hoạt động của doanh nghiệp

3. DỊCH VỤ HOÀN THIỆN SỔ SÁCH  - BÁO CÁO TÀI CHÍNH     

Áp dụng đối với các doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của công ty và có nhu cầu hoàn thiện lại hệ thống kế toán trong một hoặc nhiều  năm tài chính .      

Nội dung dịch vụ :
- Kiểm tra rà soát hệ thống kế toán
- Điều chỉnh và Hoàn thiện toàn bộ sổ sách kế toán

- Lập báo cáo tài chính
- Giải trình hồ sơ kế toán khi Quyết toán thuế

 

Loại hình doanh nghiệp

Số lượng chứng từ / năm

Phí dịch vụ (vnđ/năm)

THƯƠNG MẠI

DỊCH VỤ

TƯ VẤN

Từ 01 đến 1.000

5.000.000  -  15.000.000

Từ 1000  hóa đơn trở lên

16.000.000  -  25.000.000

SẢN XUẤT – GIA CÔNG

Từ 01 đến 1000

15.000.000  -  30.000.000

Từ 1000 hóa đơn trở lên

31.000.000  -  50.000.000

XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT

theo đặc thù và tính chất các công trình

10.000.000 – 50.000.000

  Phí dịch vụ có thể được điều chỉnh sau khi khảo sát thực tế Doanh Nghiệp.

 4. DỊCH VỤ GIÁM SÁT KẾ TOÁN
 

Áp dụng đối với các doanh nghiệp có bộ máy kế toán đầy đủ, có nhu cầu giám sát  thường xuyên toàn bộ hoạt động và độ chính xác trong việc thực hiện công tác kế toán – thuế .

Nội dung dịch vụ : 
- Kiểm soát hệ thống sổ sách, số liệu kế toán, báo cáo thuế
- Tư vấn điều chỉnh , cân đối sổ sách kế toán và hoạt động kinh doanh.
- Hỗ trợ giải trình khi quyết toán thuế.

 

Loại hình doanh nghiệp

Phí dịch vụ (vnđ/tháng)

Thương mại – Dịch vụ - Tư vấn

2.000.000  -  10.000.000

Sản xuất – Gia công

3.000.000  -  15.000.000

Xây dựng – Lắp đặt

5.000.000  -  20.000.000

  Ghi chú : Phí dịch vụ phụ thuộc vào quy mô , đặc thù hoạt động của từng doanh nghiệp.  

 Phí dịch vụ căn cứ theo loại hình doanh nghiệp, đặc thù hoạt động, số liệu kế toán thực tế
 

 

 

 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI ĐẠI CÁT MINH
9/244 Đường số 4, KP6, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP HCM
Điện thoại: (083) 7273 412 – Fax: (083) 7273 412